Čo je FUP a načo je dobré?

Cieľom spoločnosti PEGO Slovakia, s.r.o., prevádzkovateľa siete pegonet, je ponúkať svojím zákazníkom kvalitný vysokorýchlostný prístup do celosvetovej siete internet. Zabezpečiť požadovanú kvalitu a rýchlosť internetovej linky každému zákazníkovi je sofistikovaný proces, ktorý je potrebné presne riadiť. Toto riadenie môže byť uplatňované viacerými prístupmi. Dvomi najčastejšie používanými sú agregácia linky a FUP (Fair Using Policy).

Agregácia linky znamená, že jedna rýchlosť (šírka pásma) je pridelená viacerým používateľom internetového prpojenia, ktorí si ju medzi sebou vzájomne delia. Teda ak je v špecifikácii služby uvedené, že daná rýchlosť pripojenia je agregovaná napr. v pomere 1:10, to znamená, že sa delí medzi desať účastníkov.

Pravidlá FUP (spravodlivé používanie služby) zabezpečujú požadovanú kvalitu a rýchlosť internetovej linky každému zákazníkovi na základe jeho aktuálneho zaťažovania siete poskytovateľa. Aplikovanie FUP v praxi znamená, že účastníkovi, ktorý nadmerne zaťažuje sieť (vysoké dátové prenosy), môže byť dočasne znížená rýchlosť pripojenia. FUP má opodstatnenie na vysokorýchlostných internetových prípojkách, kde malá skupina zákazníkov s veľkými dátovými nárokmi (masívnymi prenosmi dát) v čase špičky neúmerne zaťažuje sieť poskytovateľa internetového pripojenia, čo môže mať za následok zhoršenie kvality internetovej linky iných zákazníkov.

Spoločnosť PEGO Slovakia, s.r.o. v rámci siete pegonet neuplatňuje agregáciu internetových liniek, preto sa vydala cestou aplikovania pravidiel FUP, ktoré zabezpečujú spravodlivé využívanie internetových liniek zákazníkov na základe ich aktuálneho zaťažovania siete.

FUP v rámci siete pegonet

– monitorovanie objemu prenesených dát na dennej báze v čase od 6:00 do 23:00 hod
– v čase od 23:00 do 6:00 hodiny k aplikovaniu FUP nedochádza
– počítadlo objemu prenesených dát sa každý deň nuluje!
– po aplikovaní FUP sa rýchlosť pripojenia dočasne zníži, v žiadnom prípade nedôjde k deaktivácii internetového pripojenia. Pripojenie je stále neobmedzené, len rýchlosť pripojenia je znížená do 23.tej hodiny daného dňa.

Nasledujúca tabuľka hovorí o objeme prenesených dát za deň podľa daného variantu a typu pripojenia, kedy sú aplikované FUP pravidlá. FUP sa aplikuje denne od 6:00 do 23:00 hodiny.

 airX+LTExcableXfiberSfiberX
     
MIKRO1GB1GB
MINI2GB2,5GB10GB10GB
HOME4GB6GB20GB
RAPID6GB8GB40GB
MAXI6GB15GB8GB40GB40GB

*** Hodnoty limitov môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia zmenené. O zmene budete informovaní na naších stránkach.