LTEx

Čo je LTEx?

Internetové pripojenie najmodernejšou bezdrôtovou technológiou. Táto technológia je určená pre bezdrôtové, fixné pripojenia s vysokou spoľahlivosťou a vysokou priepustnosťou. Technológia LTE je označovaná aj ako „vzdušná optika“.

Ponuka LTEx:

MAXI LTEx

30 / 3 sťahovanie / odosielanie Mbit/s
  • bez viazanosti
  • neobmedzený internet
  • prvý mesiac zadarmo
17 na mesiac
  •  
s TV
od 25,90 €
  •  

Poznámka:
Uvádzané prenosové rýchlosti nie sú garantované, sú maximálne na uvedenom programe.

Cenník pegonet je platný od 1. februára 2023. Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
Všeobecné podmienky (PDF formát)
Informácie v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (PDF formát)

Vážime si vašu vernosť!

Každý zákazník siete pegonet má možnosť si uplatniť vernostnú zľavu 1 € na službu internet, ak spĺňa nasledovné podmienky:
1. zákazník má aktivované doručovanie faktúr elektronickou formou (emailom)
2. je verným zákazníkom siete pegonet viac ako 6 mesiacov, počas ktorých nemal žiadnu faktúru uhradenú po splatnosti

UPOZORNENIE: Uvedená zľava sa nedá kombinovať s inými zľavami.