Podpora a info:

Vážený zákazník.
Aktivujte si ELEKTRONICKÚ FAKTÚRU.
Ako to funguje? Elektronická faktúra bude posielaná na Váš email vo formáte PDF.
- Ide sa o plnohodnotný daňový doklad.
- Je doručená rýchlejšie ako poštou.
- Zriadenie a doručovanie je zadarmo.
- Šetríte prírodu.
Aktiváciou elektronickej faktúry súhlasíte, že Vám spoločnosť PEGO Slovakia s.r.o., v zmysle ust. §75, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude posielať elektronickú faktúru (vo formáte PDF) na Vami uvedenú emailovú adresu za poskytované služby v sieti pegonet. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu papierovej formy faktúry. Papierová forma faktúry Vám nebude posielaná poštou!
* Aktiváciu je možné vykonať len z Vašej prípojky.