sídlo spoločnosti

PEGO Slovakia, s.r.o.
Sládkovičova 638
017 01 Považská Bystrica

identifikačné údaje

IČO: 36333123
IČ DPH: SK2021783544
Číslo účtu: 3138015153/0200
IBAN: SK8502000000003138015153
SWIFT: SUBASKBX
Všeobecná úverová banka a.s.
Považská Bystrica

Spoločnosť  je  zapísaná  v Obchodnom registri  Okresného súdu  Trenčín,  Oddiel: Sro,  Vložka číslo: 14378/R

zákaznícka linka

0918 939 939 (nie SMS)
042 32 11 333
info@pegonet.sk

otváracia doba

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota a nedeľa

08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
08:00 – 16:00
zatvorené