Čo je fiberX?

Internetové pripojenie pre domácnosti v bytových domoch prostredníctvom káblových rozvodov (optická prístupová sieť – FTTH a FTTB)

Varianty fiberX:

* MINI fiberX

100 / 30
 • sťahovanie až 100 Mbit/s
 • odosielanie až 30 Mbit/s
 • bez viazanosti
 • neobmedzený internet
 • prvý mesiac zadarmo
výhodný

MAXI fiberX

300 / 50
 • sťahovanie až 300 Mbit/s
 • odosielanie až 50 Mbit/s
 • bez viazanosti
 • neobmedzený internet
 • prvý mesiac zadarmo

MAXI+ fiberX

600 / 60
 • sťahovanie až 600 Mbit/s
 • odosielanie až 60 Mbit/s
 • bez viazanosti
 • neobmedzený internet
 • prvý mesiac zadarmo

BALÍČEK fiberX + TV

+TV

Poznámka:
Uvádzané prenosové rýchlosti nie sú garantované, sú maximálne na uvedenom programe.
* Internetový variant MINI je určený pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Variant nie je určený pre podnikanie. Variant nie je možné objednať na IČO/DIČ.
** Od 1.11.2021 došlo k navýšeniu rýchlostí (všade, kde to bolo technicky možné) na nové rýchlejšie maximum. Pre dosiahnutie navýšenej rýchlosti môže byť potrebná výmena koncového zariadenia (routra) s podporou rýchlosti na WAN rozhraní – 1Gbps.

Cenník pegonet je platný od 1. februára 2023. Ceny sú uvedené vrátane 20% DPH.
Všeobecné podmienky (PDF formát)
Informácie v zmysle ustanovenia čl. 4 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (PDF formát)
Informácia o zmene internetového variantu fiberX MAXI

Vážime si vašu vernosť!

Každý zákazník siete pegonet má možnosť si uplatniť vernostnú zľavu 1 € na službu internet, ak spĺňa nasledovné podmienky:
1. zákazník má aktivované doručovanie faktúr elektronickou formou (emailom)
2. je verným zákazníkom siete pegonet viac ako 6 mesiacov, počas ktorých nemal žiadnu faktúru uhradenú po splatnosti

UPOZORNENIE: Uvedená zľava sa nedá kombinovať s inými zľavami.