Podpora a info:

Vyberte variant služby

* Technológia a typ pripojenia je závislý od konkrétnej lokality a miesta pripojenia
* Ak si nie ste istý, aký typ pripojenia je dostupný vo Vašej lokalite, kontaktujte prosím našu infolinku

Zákazník

Fakturačná adresa alebo adresa trvalého bydliska

Adresa zriadenia služby

Kontaktná adresa

Zvolením tejto možnosti súhlasíte, že Vám spoločnosť PEGO Slovakia s.r.o., v zmysle ust. §75, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude zasielať elektronickú faktúru (vo formáte PDF) na Vami uvedenú emailovú adresu za poskytované služby v sieti pegonet. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Písomne vyhotovená faktúra Vám nebude zasielaná poštou!