Firemní zákazníci si môžu vybrať z našej štandardnej ponuky služieb alebo môžu siahnuť po biznis alebo garantovaných variantoch, ktoré budú vyhovovať práve ich požiadavkám. Tento typ služieb je určený pre spoločnosti a organizácie s vysokými nárokmi na kvalitu a dostupnosť komunikačných služieb závislých od internetu.

Súčasťou tohto typu služieb sú:

  • vysoká kvalita a dostupnosť služby
  • jedna statická verejná IP adresa, pri garantovaných programoch po dohode segment verejných IP adries
  • konfigurácia prístupového zariadenia odporúčaného typu
  • zvýšená dostupnosť technickej podpory a servisu
  • monitoring služby
  • rDNS (PTR) záznam pre pridelenú IP adresu