Podpora a info:

Vyberte variant služby

Zákazník

Fakturačná adresa

Adresa zriadenia služby

Kontaktná adresa

Zvolením tejto možnosti súhlasíte, že Vám spoločnosť PEGO Slovakia s.r.o., v zmysle ust. §75, ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude zasielať elektronickú faktúru (vo formáte PDF) na Vami uvedenú emailovú adresu za poskytované služby v sieti pegonet. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu písomne vyhotovenej faktúry. Písomne vyhotovená faktúra Vám nebude zasielaná poštou!