Výpadok internetových a tv služieb

Vážení zákazníci.

Spoločnosť PEGO Slovakia, s.r.o. sa ospravedlňuje za neočakávaný výpadok dňa 01.01.2021, ktorý bol spôsobený rozsiahlym výpadkom elektrickej energie, čo malo za následok, že po preťažení našich záložných zdrojov došlo k zlyhaniu jedného z našich centrálnych sieťoých prvkov, ktorý sme museli sanovať.
Ešte raz ďakujeme za pochopenie a do nového roku 2021 vám všetkým prajeme všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a úspechov v osobnom ako aj v pracovnom živote.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.