Informácia o zmene internetovej služby fiberX MAXI

Vážení zákazníci internetovej služby fiberX MAXI.

Ako poskytovateľ internetových služieb pociťujeme intenzívny a dlhodobý tlak na zvyšovanie prenosovej rýchlosti internetových variantov. Na tieto skutočnosti sa snažíme reagovať, a preto sme sa rozhodli BEZPLATNE navýšiť rýchlosť variantu fiberX MAXI z pôvodnej rýchlosti download 100Mbps / upload 100Mbps na novú rýchlosť download 250Mbps / upload 30Mbps. Navýšenie vykonávame na rýchlosť sťahovania. Máme za to, že download (sťahovanie) je pre rezidentných zákazníkov podstatný, a preto BEZPLATNE navyšujeme práve rýchlosť sťahovania (download).

Pre nových zákazníkov platí od 01.11.2021 aktuálny cenník zverejnený na našom webovom sídle a v tlačenej podobe na predajnom mieste. Pre existujúcich zákazníkov danej služby sa zmena variantu fiberX MAXI 100/100 na aktuálny fiberX MAXI 250/30 vykoná BEZPLATNE automaticky k 01.01.2022. V prípade záujmu si zákazníci môžu požiadať o zmenu už teraz telefonicky alebo elektronicky.

Dôležité upozornenie

Nedochádza k navýšeniu mesačného poplatku, Vaša cena sa nemení.
Je možné, že dané navýšenie sa nemusí prejaviť z nasledujúcich dôvodov:
1. Zákaznícka prípojka má router, ktorý nedokáže komunikovať na WAN rozhraní s rýchlosťou nad 100Mbps.
Riešenie: Zmena koncového zariadenia (routra) u zákazníka za router podporujúci 1Gbps na WAN rozhraní
2. Technológia v konkrétnej časti siete pegonet nepodporuje dané navýšenie.
Riešenie: Kontaktovať našu technickú podporu a preveríme možnosť inovácie vašej koncovej prípojky.

Ako bolo uvedené vyššie, zákazníkom, ktorí na toto upozornenie nezareagujú do 31.12.2021, bude zmena vykonaná automaticky k dátumu 01.01.2022.

V zmysle platnej legislatívy na základe § 44 odsek 8 zákona o elektronických komunikáciách 351/2011 Z.z. má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia dotknutej podstatnej zmeny, ktorá bola účastníkovi podnikom oznámená.  Podmienkou je vysporiadať si všetky záväzky voči spoločnosti PEGO Slovakia s.r.o. (vrátiť zariadenia vo vlastníctve spoločnosti a mať uhradené faktúry).

Pevne veríme, že nám zostanete aj naďalej verní a spokojní s našimi službami.

Ďakujeme za dôveru, ktorú si veľmi vážime.

Viac informácií tu.

Dátum zverejnenia tejto informácie je 1. november 2021.