Informácia o zmenách cenníka poskytovaných služieb pegonet

Vážení zákazníci.

V prvom rade si vážime vašu dôveru voči našej spoločnosti a poskytovaným službám.

V poslednom období sme rovnako, ako aj Vy konfrontovaní s radikálnym zvyšovaním nákladov vo všetkých oblastiach. Dlhodobo sme prehodnocovali všetky výdavky, aby sme ponúkali služby čo najvyššej kvality za čo najnižšie ceny.

Z dôvodu neustáleho nárastu vstupných nákladov sme nútení pristúpiť k zvýšeniu ceny služby prístupu k internetu o 2 € mesačne . Zároveň navyšujeme rýchlosti internetového pripojenia pri všetkých poskytovaných internetových variantoch.
Zmena cien pre existujúcich zákazníkov je platná od 01.04.2023. Z toho vyplýva, že Vašu platbu je potrebné upraviť podľa mesačnej faktúry vystavenej v apríli 2023. V prípade, že máte pre platbu zriadený trvalý príkaz, je potrebné ho zmeniť. Urobiť tak môžete vo Vašej banke, alebo prostredníctvom internetbankingu.
Aktuálny cenník si môžete pozrieť na www.pegonet.sk/internet.

Zákazníkom, ktorí na toto upozornenie nezareagujú do 31.03.2023, bude zmena aplikovaná automaticky k dátumu 01.04.2023.

V zmysle platnej legislatívy na základe § 87 ods. 9 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách má účastník právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak neakceptuje podstatné zmeny zmluvných podmienok, a to najneskôr do 31.03.2023. Podmienkou je vysporiadať si všetky záväzky voči spoločnosti PEGO Slovakia s.r.o. (vrátiť zariadenia vo vlastníctve spoločnosti a mať uhradené faktúry).

Pevne veríme, že nám zostanete aj naďalej verní a spokojní s našimi službami.

Ešte raz ďakujeme za dôveru, ktorú si veľmi vážime.

Uvedené ceny sú s DPH.

Viac informácií tu.

Dátum zverejnenia tejto informácie je 1. február 2023.